Pasowanie na ucznia

 

W Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, 7 października 2008 r., odbyło się "Pasowanie na ucznia". Jest to forma uroczystego przyjęcia dzieci klas pierwszych do grona uczniów. W akcie szkolnym uczestniczyli rodzice i wychowawcy. Dzieci uśmiechnięte, odświętnie ubrane i z „uczniowskimi” czapeczkami, zostały obdarowane dyplomami i drobnymi upominkami. Było to ich pierwsze szkolne wydarzenie, wpisujące się w osobistą historię życia.