IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

Wrocław, 19 grudnia 2008 r. W IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Z Aniołem do pracy"

 

I miejsce

w kategorii klas I-III zdobył

Krzysztof Małczak

z klasy III Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu; opiekunem artystycznym pracy jest pani Bernadetta Niewiadomska.

 

Wyróżnienie

otrzymała Szkoła Podstawowa nr 20 we Wrocławiu za prace dzieci, których opiekunami artystycznymi

są panie: Elżbieta Ziółkowska i Anita Milewska

 

Konkurs został zorganizowany

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie. Skierowany do dzieci w wieku od 3 do 15 lat, został przeprowadzony w pięciu grupach wiekowych. Jego celem było m.in. rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych sztuką anielską, zachęcanie do zdobywania wiedzy o różnych zawodach, zachęcanie do wspólnego z aniołem, aktywnego uczestnictwa w procesie wybierania przyszłego zawodu itd.

 

Tematem przewodnim konkursu był Anioł - opiekun różnych zawodów, strzegący ludzi pracy, pomocnik w pracy itp. Anioł miał być wykonany z masy solnej

w formie przestrzennej: rzeźba lub płaskorzeźba.