Szkolne rekolekcje wielkopostne

W Wielkim Tygodniu 2009, w dniach od  6-8 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu miały miejsce rekolekcje wielkopostne, pod hasłem: "Post, modlitwa, jałmużna". Prowadził je franciszkanin. Główne zajęcia prowadzone były w sali gimnastycznej, inne, dla małych grup, odbywały się w klasach, pod okiem animatorów. W rekolekcjach wzięła udział grupa aktorów z wrocławskiej "Akademii Wyobraźni", przedstawiając inscenizację zatytułowaną: "Szewc". Zakończyły się one Mszą św., odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Antoniego.