Szkolne refleksje misyjne 

26 października 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyły się spotkania o tematyce misyjnej. Wiązały się one z Tygodniem Misyjnym w Kościele. Ich celem było uwrażliwienie dzieci na potrzeby duchowe i materialne misji Kościoła na całym świecie.

Zajęcia prowadził brat Urban Adam Bąk z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, których wielką atrakcją było ubieranie stroju misyjnego i oglądanie różnych przedmiotów pochodzących z Ameryki Południowej i Afryki.