Dzień św. Mikołaja

6 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyła się uroczystość św. Mikołaja
dla klas 0-3, pod hasłem:
"Co dla innych robisz, Panu Jezusowi dajesz".

Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się przedstawieniem wykonanym przez klasę 6b.
Następnie miały miejsce wspólne zabawy. Oczekiwanym momentem było wręczenie dyplomów
i nagród laureatom konkursu plastycznego: "Portret św. Mikołaja, biskupa z Miry" oraz literackiego:
"Co dla innych robisz, Panu Jezusowi dajesz".

Druga część uroczystości odbyła się w salach lekcyjnych, gdzie dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja. Organizatorami imprezy były katechetki: Magdalena Kamińska, Irena Petelenz-Łukasiewicz
i Bernadetta Niewiadomska.