Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci

28 maja 2011 r. uczniowie ze Szkolnego Koła
Misyjnego Szkoły Podstawowej nr 20 brali udział
w IV Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci, który odbył się we Wrocławiu. Jego myśl oddawało hasło: "Wiele ziaren - jeden chleb, jeden Kościół - wiele serc".

Głównym punktem Kongresu była msza święta, której przewodniczył ks. bp Edward Janiak. Asystowali mu dwaj franciszkańscy diakoni: Igor Maciej Rybak OFM i Hallvard Thomas Hole OFM.

W programie znalazły się opowiadania misjonarzy i ich animacje medialne o pracy na wszystkich kontynentach świata, wśród których był o. Michał Wojciech Borecki OFM. Był również czas na wspólną zabawę i śpiew, które animował br. Urban Adam Bąk z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu.

Przebieg Kongresu uświetnił koncert chóru dziecięcego z Łodzi: "Mały chór Wielkich Serc", pod kierunkiem o. Piotra Kleszcza OFM Conv.

Na zakończenie rozstrzygnięte zostały konkursy: literacki i plastyczny, nawiązujące do kongresowego hasła. Laureatką konkursu plastycznego została Dominika Ochalik z kl. 2b Szkoły Podstawowej nr 20. Zajęła ona 1. miejsce w kategorii dzieci klas 1-3.

Głównym organizatorem IV Diecezjalnego Kongresu Misyjnego był ks. Krzysztof Borecki, dyrektor referatu misyjnego przy kurii metropolitalnej wrocławskiej. W organizacji imprezy miały również swój udział panie Magdalena Kamińska i Bernadetta Niewiadomska, nauczyciele religii z SP 20.