Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyło się zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Uroczystość odbyła się w dwóch grupach:
0-3 i 4-6. W grupie 0-3 klasy trzecie przygotowały program artystyczny, a najlepsi uczniowie zostali odczytani na forum pozostałej społeczności szkolnej.
W grupie 4-6 prym wiodły klasy szóste, które wprowadziły do uroczystości tradycyjny taniec „Poloneza”. W finałowym akcie roku szkolnego najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy za całoroczną pracę. Do zgromadzonych uczniów i rodziców skierowała swoje słowo pani dyrektor Dorota Masłowska. Odśpiewano hymn państwowy.