W świecie Ani Shirley

20 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu w bibliotece szkolnej odbył się międzyszkolny konkurs "W świecie Ani Shirley". Wzięły w nim udział reprezentacje ze szkół: SP 21, SP 50, SP 78 i SP 20. Drużyny musiały wykazać się wiedzą z życia Ani na Zielonym Wzgórzu, sprawnością w marszu z książką na głowie, celnością rzutu i umiejętnością zaplatania warkocza. Jury miało duży dylemat, aby przyznać punkty za plakat reklamujący książkę i strój Ani Shirley. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła SP 21, drugie SP 50, trzecie SP 20, a czwarte SP 78.