Uroczystość
z okazji
Święta Niepodległości

10 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20
 we Wrocławiu miał miejsce uroczysty apel z okazji
93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas 4a i 6b oraz chór szkolny przygotowali montaż słowno-muzyczny upamiętniający drogę Polaków do odzyskania niepodległej (wolnej) Ojczyzny. Uroczystość wzbogacona została prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczennicę klasy 6c.