V Międzyszkolny Konkurs

"Zawsze zdrowi"

22 października 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 44
 we Wrocławiu odbył się V Międzyszkolny Konkurs "Zawsze zdrowi". Wzięło w nim udział 13 szkół przynależących do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs składał się
z dwóch etapów: eliminacji, podczas której uczniowie indywidualnie rozwiązywali testy, i z finału,
do którego weszło 6 szkół, w tym drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 20, w składzie: Marika Stanisławska 3c, Ela Szopka 3c i Julia Górna 3b. Ostatecznie zajęła ona piąte miejsce. Gratulujemy!