Szkolne Oskary

16 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu odbył się pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Sukcesu. Był on podsumowaniem I semestru nauczania. W obecności dyrekcji szkoły, pani Doroty Masłowskiej (dyrektor) i pani Barbary Cukier (wicedyrektor), jego przebieg prowadziły uczennice
 Aleksandra Witek i Maja Kowalska z kl. 6e.

Szkolne Oskary rozdano w kategoriach: Mądra Głowa,
Ścisły Umysł, Literacki Zmysł, Artystyczna Dusza
i Sprawne Ciało.
Były też wyróżnienia w kategoriach:
Dar Serca, za działalność wolontariatu, i Przyjaciel Szkoły, za szczególną aktywność na rzecz szkoły.

W Dniu Sukcesu niektórzy uczniowie prezentowali
swoje talenty w dziedzinie sportu i muzyki.
Muzycznie upiększył go szkolny chór, pod kierunkiem pani Anity Milewskiej. A przygotowały go panie (alfabetycznie): Joanna Krawczyk, Monika Morawska, Małgorzata Niewierska i Joanna Szczepanek.