IX Krajowy Kongres
Misyjny Dzieci

26 maja 2012 r. w Warszawie odbył się IX Krajowy Kongres Misyjny Dzieci, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu. Odbył się on pod hasłem "Budujemy most z bł. Janem Pawłem II". Jego organizatorem były Papieskie Dzieła Misyjne
w Polsce. Czas Kongresu wypełniały: śpiewy, tańce, modlitwa i zabawa, której wtórowały afrykańskie bębny
i inne instrumenty z różnych regionów świata. Wszystkie atrakcje, a przede wszystkim spotkania z misjonarzami, zbliżały dzieciom tematykę misyjną. Gościem honorowym Kongresu była sekretarz generalna Papieskiego  Dzieła Misyjnego Dzieci, p. Baptistine Jeanne Ralamboarison
z Madagaskaru. Kulminacyjnym punktem spotkania kongresowego była Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Romaniuka. W drodze do Warszawy dzieci SP20 zwiedziły Niepokalanów, miejsce życia
 i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego. Towarzyszyła im p. Bernadetta Niewiadomska, opiekun Szkolnego Koła Misyjnego, i diakon br. Urban Adam Bąk OFM z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu.