Liturgiczne zakończenie
roku szkolnego

20 czerwca 2012 r. uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 uczestniczyli w liturgicznym zakończeniu roku szkolnego. Mszy św.
w kościele parafialnym pw. św. Antoniego przewodniczył
o. Jarosław Marek Zatoka, proboszcz parafii.
Był też obecny ks. Ryszard Filozof, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Polanowicach.
Na zakończenie liturgii przedstawiciele uczniów,
Rady Rodziców i pani dyrektor Dorota Masłowska podziękowali ojcu proboszczowi za owocną współpracę, gdyż kończy on posługę kapłańską na Karłowicach.
Ciepłe słowa podziękowań przekazał mu także
ksiądz proboszcz z Polanowic.