Początek roku szkolnego

3 września 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 20
 we Wrocławiu zabrzmiał pierwszy dzwonek.
 O godz. 9,00 rozpoczęły swój rok szkolny dzieci z klas 0-3, a o godz. 10,30 z klas 4-6.
W obu grupach uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, a w ich dalszym programie znalazły
się krótkie programy artystyczne. Wykonywały
je najpierw dzieci klas trzecich, a w drugiej grupie uczniowie klas szóstych.
Zgromadzone w szkole dzieci, rodziców
 i nauczycieli powitał nowy pan dyrektor Dariusz Kopaczewski. Szczególne powitanie było skierowane do uczniów z klas zerowych i pierwszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły.