Wybory samorządowe

20 września 2012 r. w Szkole Podstawowej
nr 20 we Wrocławiu miały miejsce wybory
do Samorządu Uczniowskiego. Na początku odbyła
się prezentacja kandydatów, a następnie wybory.
Nie zabrakło list do głosowania i urny.
W wyniku głosowania wybrano Samorząd
Uczniowski w składzie:
przewodnicząca szkoły - Nikola Roszyk kl. 6c,
zastępca przewodniczącej - Weronika Rozpondek kl. 6c,
skarbnik - Remigiusz Szandrocho kl. 6c.
Wybory przygotowała pani Klaudia Froch,
 opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Całość wyborów prowadziły: Weronika Rodak kl. 6c
 i Maria Sierpińska kl. 6c.