Ćwicz i trzymaj się prosto

11 października 2012 r. w Szkole Podstawowej
nr 20 we Wrocławiu odbyły się zawody sportowe
dla klas 1-3, w ramach kampanii prozdrowotnej
"Trzymaj się prosto". Uczniowie chętnie włączali
się w różnorakie konkurencje. Każda klasa miała swoje hasło, które przyświecało "zdrowej rywalizacji", np.: "Kręgosłup zdrowy ten ma, kto ćwiczy każdego dnia".
Na koniec klasy otrzymały zasłużone dyplomy.
Imprezę przygotowali nauczyciele świetlicy.