Rekolekcje wielkopostne 

 W dniach od 25-27 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyły się  rekolekcje wielkopostne, pod hasłem: "Obrazki z życia Pana Boga
 i ludzi". Prowadził je o. Fabian Gerard Kaltbach OFM, proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Wrocławia-Karłowic. Nauki dla wszystkich dzieci, przeplatane modlitwą i śpiewem, odbywały się w sali gimnastycznej.

Ponadto klasy od 0-3 uczestniczyły w przedstawieniu Teatru Droga, im. Jana Pawła II. Poznański zespół teatralny niesie przekaz Dobrej Nowiny, inspirując się nauką papieża Jana Pawła II i przykładem misyjnym św. Franciszka z Asyżu. Zaproponował on dzieciom "Opowieści", które powstały na podstawie opowiadań Bruno Ferrero, włoskiego salezjanina, pisarza katolickiego, dziennikarza i pedagoga.

Dzieci klas od 4-6 miały zajęcia rekolekcyjne w parafialnym domu katechetycznym i w kościele, m.in. odprawiały wielkopostne nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Rekolekcje zakończyły się udziałem dzieci we Mszy św., odprawionej w kościele św. Antoniego.