Prymicyjne występy dzieci 
 

18 maja 2013 roku diakon Urban Adam Bąk OFM otrzymał święcenia kapłańskie, a 21 maja odprawił mszę świętą "Prymicyjną" w kościele parafialnym
 pw. św. Antoniego. Były to ważne dni dla dzieci z Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, gdyż o. Urban przez kilka lat był ich duchowym opiekunem. Stąd w dniu jego "Prymicji" humorystycznie
 i poważnie dziękowały mu za wspólne spotkania, wyjazdy i zabawy. Jest tradycją, że nowowyświęcony kapłan udziela błogosławieństwa prymicyjnego i rozdaje okolicznościowe obrazki. Ciekawostką jest to, że jeden
 z obrazków zaprojektowała mu Dominika Ochalik
 z kl. 4b, należąca do Koła Misyjnego.