Miejski Konkurs Matematyczny 
 

26 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbył się etap dzielnicowy XIII Miejskiego konkursu matematycznego dla klas 3. Organizatorem było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Na konkurs przybyło 20 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Szubińska i Aleksander Mikuś
z kl. 3a. Uczestników wraz z nauczycielami przywitała pani wicedyrektor Barbara Garczyńska-Cukier i pani metodyk Dorota Downar-Zapolska. Klasy pierwsze zaprezentowały krótki program artystyczny. W przebieg konkursu były zaangażowane wszystkie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz pani od informatyki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział
w konkursie i drobne upominki. Nad całością czuwał koordynator, pani Anna Tylkowska.