Korespondencja watykańska
 

W związku z wyborem Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową, dzieci z "Koła Misyjnego" Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu złożyły Ojcu Świętemu gratulacje.
W odpowiedzi watykański Sekretariat Stanu, w piśmie
z dnia 10 czerwca 2013 r., przysłał papieskie podziękowanie i błogosławieństwo.