Finał roku szkolnego klas szóstych
 

27 czerwca 2013 r., w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, Rok Szkolny 2012/2013 kończyły klasy szóste. Rozpoczęły one galę tańcem Poloneza. Potem były wspomnienia przeszłości i beztroskiej nauki w klasach niższych, co wyraził taniec Twista, wykonany przez grupę dzieci z klasy 2b. Nie zabrakło przemówienia pana dyrektora Dariusza Kopaczewskiego, który z innymi nauczycielami wręczał nagrody za osiągnięcia szkolne. Gala przebiegała według scenariusza pani Agnieszki Strembickiej, nauczycielki języka polskiego.