Okolicznościowa wystawa

Z okazji uroczystości otwarcia nowego skrzydła budynku szkolnego i nadania Szkole Podstawowej Nr 20 we Wrocławiu imienia Orła Białego, odbytej dnia  20 października 2014 roku, została zorganizowana w szkole okolicznościowa wystawa. Składa się ona z sześciu plansz, każda o wymiarze ok. 120x180 cm. Pierwsza nawiązuje to "trudnych początków" szkoły z roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej; druga notuje "stały rozwój" szkoły w kolejnych latach powojennych; trzecia sygnalizuje radosny "jubileusz 60-lecia" szkoły, świętowany w roku 2007; czwarta nawiązuje do współczesnych wydarzeń "metamorfozy szkoły", remontu starego budynku, a zwłaszcza wybudowania jego nowego skrzydła; piąta prezentuje obecność i pracę nauczycieli i uczniów "w nowej szkole"; szósta wskazuje na "szkołę z imieniem" Orła Białego, nadanym jej aktem prawnym przez pana Rafała Dutkiewicza, Prezydenta Miasta Wrocławia, dnia 12 listopada 2013 roku.