Pasowanie na ucznia

7 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyło się pasowanie na ucznia: przedszkolaka i pierwszaka. Promocji uczniowskich udzielał pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i panie wicedyrektorki Barbara Gaczyńska-Cukier i Agnieszka Kaczorowska. W programie ponadto było œlubowanie, odœpiewanie hymnu narodowego, taniec Poloneza i inne œpiewy w wykonaniu chóru szkolnego, pod kierownictwem pani Anity Milewskiej. Dzieciom towarzyszyli rodzice i inne bliskie im osoby.