Odwiedziny św. Mikołaja

Św. Mikołaj, biskup miasta Mira w dzisiejszej Turcji, jest jednym z najsympatyczniejszych świętych. Dnia 5 XII 2014 odwiedził on Szkołę Podstawową nr 20 we Wrocławiu i spotkał się z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3.

Przywitany radosnym śpiewem, Gość z uśmiechem zamachał pastorałem i przepytał uczniów ze znajomości swojej historii. Z pomocą aniołków rozdał dyplomy i nagrody ośmiu laureatom konkursu „Portret św. Mikołaja – biskupa Miry”, w którym wzięła udział prawie setka uczniów klas pierwszych.

Każda klasa przygotowała dla św. Mikołaja worek dobrych czynów, które mu osobiście wręczyła. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia ze Świętym... i bez prezentów, które po powrocie do sal czekały na dzieci dopełniając radość ze spotkania.

Z życzliwością dyrekcji szkoły i franciszkanów św. Mikołajowi w odwiedzinach pomogły katechetki: s. Alicja Grzywocz, p. Irena Petelenz-Łukasiewicz i p. Bernadetta Niewiadomska.