Apel Motywacyjny

13 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu im. Orła Białego odbył się Apel Motywacyjny dla klas I-III. Jego głównym celem było promowanie wzorowego zachowania wśród uczniów klas młodszych.

Apelowi towarzyszył program, złożony z wierszy o złym zachowaniu. Dzieci nigdy nie powinny powielać zachowania „Skarżypyty” (Jan Brzechwa), „Kłamczuchy” (Jan Brzechwa), „Obrażalskiej” (Julian Tuwim), „Kwoki” (Jan Brzechwa) itp. Na pewne złe postawy wskazała też piosenka „Mecz na dużej przerwie”. Wszystkie zachowania w wierszach i piosence skomentowała p. pedagog Magdalena Cenker-Żłobińska. Po jej komentarzu p. dyrektor Dariusz Kopaczewski i p. wicedyrektor Barbara Gaczyńska-Cukier wręczali dyplomy uczniom nagrodzonym za dobre zachowanie i ich wychowawcom.

Apel Motywacyjny przygotowały p. Izabela Chochulska i p. Wanda Kruk, a przeprowadziła p. Magdalena Cenker-Żłobińska.