Promocja szkoły "Drzwi Otwarte"

Dnia 14 marca 2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu, były „Drzwi Otwarte”. Dzień miał charakter własnej promocji. Przybyła spora grupa rodziców z dziećmi, które być może w tej szkole rozpoczną swoją historię nauki. Program dnia przewidywał różne atrakcje, podzielone na dwie części: w sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych.

Tematy były realizowane w formie multimedialnej: hasła i projekt promujący szkołę, prezentacja szkoły: Orzeł Biały; w wersji warsztatów plastycznych: ptaki, symbole szkolne i narodowe, modelarstwo, ozdabianie jajek i tworzenie kartek w kształcie jajka; w postaci warsztatów kreatywnych: żywa klasa, czy też warsztatów o pierwszej pomocy; w formie wystawy: SP20 dawniej i dziś, prace dzieci w Świetlicy, zdobyte przez uczniów dyplomy, puchary i medale.

Odbył się także festiwal piosenki, śpiewanej w różnych językach, była fizyka na wesoło, tańce przedszkolaków, program artystyczny: Stowarzyszenia, Talent, zabawa z robotami i zabawa matematyczna, przedstawienia: Na niezgodę życia szkoda (pantonima) i Pinokio (wersja angielska), konsultacje z rodzicami, prezentacja gabinetu logopedycznego. W promocji była również zdrowa żywność – Słodka Chatka Puchatka, ciastka i gorące napoje z Kawiarenki.

Do przybyłych słowo skierował pan dyrektor Dariusz Kopaczewski. Przebieg wydarzeń koordynowały: pani Izabela Chochulska i Wanda Kruk.