Uczczenie Konstytucji 3 maja

„Polska”, „Naród”, „Sejm Czteroletni” – to hasła, które w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu wskazały na Konstytucję 3 maja. Uroczysty Apel upamiętniający jej uchwalenie w 1791 roku odbył się dnia 30 kwietnia 2015 roku. Dzieci tańczyły poloneza, recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały pieśni chóralne. Nawiązywały w ten sposób do historycznej i słynnej w Polsce pierwszej ustawy zasadniczej, Konstytucji uchwalonej przez „Sejm Czteroletni”. Ponadto uroczysty charakter Apelu podkreśliła obecność szkolnego pocztu sztandarowego, przywdziane stroje i mundury z epoki powstania Konstytucji 3 maja, trzymane w dłoniach symbole „Polski” i polskiego „Narodu”. Przemówił i dziękował wszystkim pan dyrektor Dariusz Kopaczewski, w obecności pani wicedyrektor Barbary Cukier-Gaczyńskiej. Koordynatorami Apelu były panie Jolanta Zawadzka-Paruch i Wanda Kruk.