Rekolekcje wielkanocne

Okres wielkanocny jest dobrym czasem dla refleksji religijnej, w klimacie radosnym i pełnym nadziei nowego życia w Jezusie Chrystusie. Zmartwychwstały Pan oświecał i motywował dzieci Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu do podjęcia rekolekcyjnego tematu "Powołanie". Temat jest rozległy, dotyka powołania do życia w rodzinie, do służby bliźniemu i do służby w Kościele. W sposób bardzo ciekawy i zrozumiały rozwinął go o. Fabian Kaltbach, franciszkanin, proboszcz parafii pw. św. Antoniego. Zajęcia rekolekcyjne poprowadził on w szkole i w kościele. Trwały one od 12-14 kwietnia 2015 roku.