IV Krajowy Kongres Misyjny

Dzieci Koła Misyjnego Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu wzięły udział w IV Krajowym Kongresie Misyjnym ("Stacja dla dzieci"). Odbywał się on na Torwarze w Warszawie, w dniach od 12-14 VI 2015 roku, pt. "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału".

Celem Kongresu było ożywienie świadomości misyjnej wszystkich członków Kościoła w Polsce, budzenie powołań misyjnych, nawiązanie trwałej współpracy środowisk misyjnych oraz zintensyfikowanie form pomocy duchowej i materialnej dla misyjnej działalności Kościoła oraz polskich misjonarzy i misjonarek.

W programie Kongresu było spotkanie z księdzem kardynałem Fernardo Filonim – gościem z Watykanu, Msza święta, spotkania z misjonarzami i warsztaty, czas na zabawę i posiłek, godzina muzycznych podróży misyjnych, różaniec misyjny itp.

W Kongresie wzięło udział blisko cztery i pół tysiąca dzieci, w tym trzynastoosobowe Koło Misyjne z "Dwudziestki". W drodze do Warszawy dzieci zamieszkały w Niepokalanowie, zwiedzały obiekty sakralne franciszkanów, muzeum klasztorne i straży pożarnej, Panoramę Tysiąclecia, oraz wzięły udział w misterium Męki Pańskiej.

Z grupą wędrowały nauczycielki religii, s. Alicja Grzywocz i p. Bernadetta Niewiadomska, prowadząca szkolne Koło Misyjne.