II Apel Motywacyjny

W ostatnim miesiącu roku szkolnego, 11 czerwca 2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odbył się II Apel Motywacyjny.

Apel był przeznaczony dla uczniów klas od I-III. W czasie jego trwania wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy za wzorowe zachowanie, a ich rodzice "List Gratulacyjny". Wyróżnień dokonali i gratulacje składali pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i pani wicedyrektor Barbara Gaczyńska-Cukier.

Przebieg Apelu został uświetniony krótkim programem artystycznym, który łączył się z wezwaniami dnia: Bądź grzeczny! Pomagaj kolegom! Słuchaj innych! Nie hałasuj! Tę część artystyczną wykonała klasa Ib z panią Wandą Kruk i klasa IIIa z panią Izabelą Chochulską.

Całością wydarzenia szkolnego kierowała pani Anna Sworowska.