"Żegnaj Szkoło"

25 czerwca 2015 roku uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu wypowiedzieli wdzięczne i pożegnalne słowo: "Żegnaj Szkoło". Przed nimi czas wakacji i słusznego odpoczynku, a także już nowa szkoła gimnazjalna.

Ostatni ich akt szkolny odbył się pod kierownictwem pana dyrektora Dariusza Kopaczewskiego i pani wicedyrektor Barbary Gaczyńskiej-Cukier. Nagradzali oni uczniów z najlepszymi osiągnięciami w nauce i wzorowym zachowaniem, a ich rodzicom wręczali "List Gratulacyjny".

W programie pożegnania był ceremoniał przekazania Sztandaru szkolnego pod opiekę przyszłorocznych szóstoklasistów. Potem salę wypełniły wiersze, piosenki, inscenizacja, taniec poloneza, przemówienia i kwiaty. Już zwyczajowo czerwoną różę otrzymał od uczniów każdy z nauczycieli. To wymowny symbol wdzięczności.

Pożegnanie szkolne poprowadzili Dominika Bonek z klasy VIa i Magdalena Szczepuła z klasy VIc.