Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu, dzieci klas od 0-5 pożegnały rok szkolny. W programie były recytacje wierszy, śpiew piosenek, inscenizacje taneczne, nagradzanie najlepszych w nauce i wzorowych w zachowaniu uczniów, wręczanie kwiatów, podziękowania aktywnym w szkole rodzicom, nauczycielom i dyrekcji szkoły. Uroczystości z pocztem sztandarowym przewodniczyli pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i pani wicedyrektor Barbara Gaczyńska-Cukier.