Inauguracja roku szkolnego

1 września 2015 r., w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016. Uroczystości przewodniczyli pan dyrektor Dariusz Kopaczewski, pani wicedyrektor Barbara Cukier-Gaczyńska i nowa pani wicedyrektor Anna Tylkowska. W przemówieniu pana dyrektora, skierowanym do dzieci i rodziców, nauczycieli i pracowników szkolnych, prócz słów powitania i życzeń pomyślności w nowym roku nauczania, znalazły się informacje o dalszej modernizacji szkoły. Wprowadzono też poczet sztandarowy, w którego obecności odśpiewane zostały hymny, narodowy i szkolny. Program artystyczny przygotowały i wykonały klasy trzecie.