Wybór Samorządu Uczniowskiego

11 września 2015 r., w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na podstawie uzyskanych wyników, w roku szkolnym 2015/2016 społeczność uczniowską w szkole reprezentować będą:

Zofia Thai - przewodnicząca,
Dominika Gasik - zastępca przewodniczącej
i Weronika Żołowicz - skarbnik.

Wybory odbyły się w obecności pań wicedyrektorek: Barbary Cukier-Gaczyńskiej i Anny Tylkowskiej. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie Klaudia Froch i Justyna Purcelewska.