Przedszkolak i uczeń - pasowanie

Przedszkolaki i pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu im. Orła Białego mają już swoje uprawnienia. Ich "pasowanie" miało miejsce dnia 6 listopada 2015 roku. Promocji udzielał pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i panie wicedyrektorki Barbara Gaczyńska-Cukier i Anna Tylkowska. Uczniowie uroczyście złożyli ślubowania, odśpiewali hymn narodowy, a pomagał im w tym również chór szkolny, pod kierunkiem pani Moniki Piaseckiej-Jarząbek. Były kwiaty i życzenia. W imieniu Rady Rodziców przemawiał pan przewodniczący Dariusz Libner.