Święto Niepodległości

i Orła Białego

13 listopada 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 20 we Wrocławiu obchodziła uroczyście dwa wydarzenia: Święto Niepodległości i Święto Orła Białego, Patrona szkoły. W śpiew, tańce, recytacje i prowadzenie Apelu włączonych było prawie 60 uczniów. Klasy od 1-3 przygotowały na ten dzień w barwach narodowych biało-czerwone chorągiewki. Uroczystość była ważną lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Koordynatorem Apelu była pani Jolanta Zawadzka-Paruch.