Wizyta św. Mikołaja

W piątek, 4 grudnia 2015 roku, św. Mikołaj przybył z prezentami do uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. Spotkanie było radosne, a zabawy twórcze. Święty Gość, któremu towarzyszyły aniołki, rozdał dyplomy i nagrody laureatom konkursu „Portret św. Mikołaja – biskupa Miry”, w którym wzięły udział klasy pierwsze.

Uroczystość mikołajowa odbyła się dzięki życzliwości dyrekcji szkoły, Rady Rodziców i franciszkanów. Wzięły w niej udział panie wicedyrektorki, Barbara Cukier-Gaczyńska i Anna Tylkowska. Drogę do szkoły św. Mikołajowi przygotowały katechetki: s. Alicja Grzywocz, p. Irena Petelenz-Łukasiewicz i p. Bernadetta Niewiadomska

Święty Gość odjechał z nadzieją powrotu za rok, a w dzieciach pozostała wdzięczna pamięć o tym, że: "Prawdziwy Mikołaj w Mirze się urodził. Gdy został biskupem, w mitrze pięknie chodził. Pastorał mu zawsze na drodze pomagał, gdy dary potrzebne ubogim rozdawał. Dziś św. Mikołaj też chodzi z darami, gdy serca dla drugich i uśmiechy mamy!"