Kolędowanie misyjne

W niedzielę, 17 stycznia 2016 roku, dzieci "Koła Misyjnego" Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu kolędowały w kościele parafialnym pw. św. Antoniego. Kolędowanie miało charakter misyjny, ponieważ wszelka działalność szkolnego "Koła Misyjnego" ma na celu wspieranie misji Kościoła katolickiego. Były więc modlitwy, śpiew kolęd i recytacje o treści Bożego Narodzenia i Miłosierdzia Bożego - z racji nadzwyczajnego w Kościele Jubileuszu Miłosierdzia. Kolędnicy wypowiadali też solidarność z dziećmi krajów misyjnych, najpierw modlitwą, a potem kwestowali pod kościołem, zbierając dla nich stosowne datki materialne. Zostaną one przekazane na misje za pośrednictwem Franciszkańskiego Ośrodka Misyjnego na Górze Św. Anny, z którym kolędnicy z "Dwudziestki" - pod przewodnictwem p. Bernadetty Niewiadomskiej, nauczyciela religii - współpracują od lat trzynastu.