Konkurs matematyczny

"Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat" - mówił Galileusz, włoski matematyk, astronom i filozof (+1642). Nic dziwnego, że już uczniowie szkół podstawowych, spragnieni poznawania świata, uczą się matematyki.

Niektórzy uczniowie klas trzecich ze szkół wrocławskich (SP 8; 10; 20; 28; 39; 40; 50; 53) przystąpili do XVI Miejskiego Konkursu Matematycznego. Etap międzyszkolny odbył się 26 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. Laureatom, którzy zostaną wkrótce ogłoszeni przez komisję, otworzył on drogę do następnego etapu - miejskiego, koordynowanego przez przedstawiciela Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Koordynatorami etapu konkursowego przeprowadzonego w "Dwudziestce" były panie: Anna Tylkowska, Beata Bartocha i Ewa Leszczyńska. Uczestników konkursu i przybyłych z nimi nauczycieli witał pan dyrektor Dariusz Kopaczewski.