Apel majowy

"Wiwat Maj! 3. Maj" - to hasło wywoławcze Apelu majowego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. Był on uczczeniem 225. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja.

W piątek, 29 kwietnia 2016 r., uczniowie wszystkich klas - od pierwszych do szóstych - stawili się na Apelu w strojach galowych. W obecności pocztu sztandarowego, dyrekcji szkoły i nauczycieli, młodszych kolegów i koleżanek, uczniowie klas szóstych recytowali teksty o Ojczyźnie. Przy pomocy chóru szkolnego uczestnicy Apelu włączali się w śpiew piosenek patriotycznych.

Uroczystość stała się dla wszystkich cenną lekcją literatury polskiej i historii narodu polskiego. W każdym rodziła się świadomość, że jest cząstką nowej historii Polski, którą trzeba pisać codziennie, szczególnie przez pilną naukę. Pilność, to dziś podstawowy sposób, w jaki uczniowie mogą wyrażać autentyczną miłość do Ojczyzny.

Koordynatorami Apelu były panie polonistki: Katarzyna Justyna, Agnieszka Strembicka i Joanna Szczepanek.