Apel motywacyjny

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, 7 czerwca 2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odbył "Apel motywacyjny" dla klas drugich i trzecich. Obecność na nim klas pierwszych miała charakter wyłącznie obserwacyjny.

 

Jego myśl przewodnią stanowiło motto: "Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, kiedy Ty stajesz się lepszy". W zrozumieniu tej mądrości pomogła klasa 3d, która przedstawiła inscenizację o rodzeniu się plotki, zachowania szkodzącego nie tylko sobie samemu, ale i niszczącego życie wzajemne ludzi.

 

Dyrekcja szkoły - p. Dariusz Kopaczewski (dyrektor), p. Barbara Cukier-Gaczyńska (wicedyrektor) i p. Anna Tylkowska (wicedyrektor) - wręczała uczniom dyplomy za wzorowe zachowanie. Były też rozdawane różne nagrody, np. za wyłonione na drodze konkursów najładniejsze zeszyty szkolne czy ozdoby świąt wielkanocnych. Ten ostatni był konkursem dyrektora szkoły.

 

Koordynatorem Apelu były panie: Ewa Leszczyńska i Monika Wełpa.