Polonez rozstania

23 czerwca 2016 roku uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu tańcem "Poloneza" rozstali się z dotychczasową szkołą, przechodząc do gimnazjum.

W sali uroczyście przyozdobionej przeplatały się wiersze, piosenki, inscenizacje, przemówienia, wręczanie nagród uczniom, listu gratulacyjnego rodzicom, a nauczycielom kwiatów, symbolicznego gestu wdzięczności od uczniów i rodziców.

 Centralnym elementem pożegnania był ceremoniał przekazania sztandaru szkolnego pod opiekę przyszłorocznych szóstoklasistów.

Pożegnalny akt szkolny odbył się pod kierownictwem dyrekcji szkoły: pana Dariusza Kopaczewskiego, pani Barbary Gaczyńskiej-Cukier i pani Anny Tylkowskiej.