Witajcie w szkole

Napis "Witajcie w szkole" pozdrawiał zgromadzonych uczniów, nauczycieli, dyrekcję i rodziców, którzy 1 września 2016 roku przybyli do Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. Do sali sportowej, gdzie zwykle odbywają się szkolne uroczystości, wszedł poczet sztandarowy - znak uroczystości szkolnej, tym razem rozpoczęcia nowego roku nauczania. Dyrekcja była w komplecie: pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i panie wicedyrektorki Barbara Gaczyńska-Cukier i Anna Tylkowska. Uczniowie prowadzili recytacje, śpiewy i inscenizacje. W pewnym momencie pan dyrektor wstał z miejsca, rozmawiał z uczniami, witał wszystkich i wypowiedział kilka miłych życzeń, aby nowy rok szkolny był każdemu szczęśliwy.