Ceremonia "Pasowania"

4 listopada 2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu miała miejsce ceremonia "Pasowania na Ucznia i Zerówkowicza". Maluchy z zerówki i klasy pierwszej złożyły uroczyste ślubowanie i odśpiewały hymn narodowy i szkolny. Pomógł im w śpiewie chór szkolny, pod kierunkiem pani Anity Milewskiej. W obecności licznych gości, zwłaszcza rodziców uczniów, pasowania dokonali pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i pani wicedyrektor Anna Tylkowska.