Kolędowanie misyjne

Już 14. rok dzieci Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu kolędowały na potrzeby misji Kościoła katolickiego. Szkolne Koło Misyjne, prowadzone przez panią katechetkę Bernadettę Niewiadomską, uczestniczy aktywnie w dziele promocji misji kościelnej, w tym także przez kolędowanie, w czasie którego zbierane są ofiary materialne na potrzeby tej misji. Koło Misyjne od początku swego istnienia współpracuje z Franciszkańskim Ośrodkiem Misyjnym w Górze Świętej Anny. W kolędowaniu niedzielnym, 29 stycznia 2017 roku, niedysponowaną z powodu zimowej niemocy panią Bernadettę, zastąpiła s. Alicja Grzywocz, również nauczyciel religii.