Konstytucja 3 Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu uczestniczyli w wyjątkowym Apelu, którego celem było uczczenie 226. rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 Maja" w roku 1791. Chodzi o pierwszą w Polsce, a drugą w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawę, czyli zbiór przepisów regulujących sprawy państwa polskiego.

Ten dokument państwowy jest godny pamięci we wszystkich pokoleniach Polaków. Wiedzą o tym  uczniowie „Dwudziestki”, którzy go ze czcią wspominali 28 kwietnia 2017 r. A wspominali go recytacją tekstów, pogadanką szkolną z Panią Konstytucją (Magdalena Aleksandrowicz), programem artystycznym (klasy 3c, 5-6) i śpiewem pieśni patriotycznych, pod przewodnictwem chóru szkolnego. Wymowna była też okolicznościowa dekoracja sali szkolnej i wystawa ustawiona w jednym z korytarzy.

W Apelu wzięła udział dyrekcja szkoły: pan dyrektor Dariusz Kopaczewski i panie wicedyrektorki: Barbara Gaczyńska-Cukier i Anna Tylkowska. Przygotowali go nauczyciele języka polskiego, historii, muzyki, plastyki i wychowawczyni klasy 3c. Jego koordynatorem była pani Katarzyna Justyna.