Zakończenie roku szkolnego

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu zakończyli rok szkolny 2016/2017. W piątek, 23 czerwca, zgromadzili się z rodzicami w auli sportowej, by podziękować dyrekcji i nauczycielom za czas im poświęcony i przekazaną wiedzę. W programie uroczystego aktu szkolnego były recytacje, wyrazy uznania, śpiew, tańce, wręczanie kwiatów. Pan Dariusz Kopaczewski i panie wicedyrektorki Barbara Gaczyńska-Cukier i Anna Tylkowska gratulowali uczniom, rozdawali im dyplomy i książki, ich rodzicom wręczali listy gratulacyjne, a najaktywniejszych rodziców wyróżnili stosownym listem uznania.