Pasowanie

6 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im Orła Białego we Wrocławiu miała miejsce ceremonia "Pasowania" uczniów klas zerowych i pierwszych. Z pomocą chóru szkolnego odśpiewano hymn państwowy i szkolny. Następnie aktu pasowania "na zerówkowicza" i "na pierwszaka" dokonał pan dyrektor Dariusz Kopaczewski. Dzieci złożyły ślubowanie. Był to dla nich moment radosny i motywujący do gorliwego wypełniania zadań szkolnych. Ceremonii pasowania towarzyszyły recytacje i śpiew dzieci, taniec "Poloneza" pierwszaków, przejście przez "Bramę Wiedzy" i wręczenie upominków okolicznościowych. Wyjście szkolnego pocztu sztandarowego zakończyło uroczystość.