Apel Święta Niepodległości

99. Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu zostało uczczone uroczystym Apelem 10 listopada 2017 roku. Zbiegło się ono z patronalnym świętem szkoły im. Orła Białego i stało się okazją do wyrażenia szczerych i czystych uczuć patriotycznych przez młode pokolenie Polaków. Wyraziły się one w śpiewie chóralnym i indywidualnym, recytacjach i tańcu "Poloneza". Wszystko odbyło się w obecności dyrekcji szkoły, na czele z panem dyrektorem Dariuszem Kopaczewskim.