Kolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu mają już swoją tradycję wpisaną w kościelny czas Bożego Narodzenia. Wystąpili znowu 7 i 8 stycznia 2018 roku w parafialnym kościele pw. św. Antoniego i w swojej szkole. W inscenizacji "Z kolędą w domu", którą przedstawili, wystąpili: Maryja z Dzieciątkiem, król, dziecko z Syrii, pastuszek i owieczka i inni uczestnicy, świadkowie tajemnicy betlejemskiej. Dzieci recytowały teksty, śpiewały kolędy i pastorałki oraz kwestowały, tym razem na wsparcie materialne dzieci z Syrii i Libanu, dotknięte nieszczęściem wojny. Opiekunem grupy jest pani Bernadetta Niewiadomska, nauczyciel religii, prowadząca szkolne Koło Misyjne.